ny dato generalforsamling

Hej alle

Bestyrelsen vil gerne indkalde til generalforsamling mandag d. 22. juni kl 20 efter endt træning. Vi håber at se så mange som muligt til en hyggelig aften.

Hvis du har et forslag du ønsker behandlet så giv bestyrelsen besked senest en uge før

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens Beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag6.a Udnævnelse af æresmedlemmer

7. Valg af bestyrelsesmedlemmerValg af 3 medlemmer i lige år, herunder formanden (Marianne, Lisbeth, Claus)

    Valg af 3 medlemmer i ulige år, herunder kassereren (Frits, Benjamin, Arne)

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt herunder Birthes legat